Yuyao Actuator Electric Motor Co., Ltd
  77 Qianke Road,Sanqishi Town
  Yuyao City, Zhejiang Province 315420
  P.R.China

  Tel: +86-574-6259-2979
  Fax: +86-574-6259-2968
  Email: contact@actuatormotors.com